Cfare eshte lidhja me RadioModem ?

Nga vete fjala e kuptojme se kemi nje lidhje ku kabllot nuk kryejne ndonje funksion, mjedisi i transmetimit krijohet nga shfrytezimi i valeve. Transmetimi me ane te valeve ka avantazhin se nuk perdor kabell dhe njekohesisht siguron nje lidhje te qendrueshme, fleksibel dhe me nje performance te shkelqyer. Pajisje te posacme komunikojne midis tyre ne nje mjedis transmetues te krijuar nga valet, njera luan rolin e transmetuesit dhe tjetra te marresit ose anasjelltas. Keto pajisje njihen me emrin RadioModem. Ato per transmetim perdorin frenkuenca radiosh, dhe per modulim dhe demodulim nje modem.

ADN u ofron kete lidhje me pajisje bashkekohore Wiman II, Axxelera si dhe pajisje te tjera te cilat jane ne disponueshmeri te saj.

Ralizimi i Lidhjes me Wiman II

Skema e meposhtme jep ilustrimin e kesaj lidhje.

radio

RadioModem Wiman II ofron sherbim me kualitet per:

  • Biznese.
  • Instuticione.
  • Individe.

Tarifa per Biznese dhe subjekte te tjera.

Internet pa kufizim + E mail falas  

Tarifa e regjistrimit (€)

Tarifa e mujore e sherbimit (€)

250

140

Per lidhje Individuale Klikoni.

Per me shume informacion kontaktoni:

Tel: 04 25 84 21

email: info@adn.net.al

 

 
 
 

Te drejtat e rezervuara © 2004