eqq

 

Vizitoret dhe perdoruesit e Web Site te ADN-se duhet te bien dakort me kushtet dhe termat e meposhtem.

Keto terma dhe kushte mund te ndryshojne ne cdo kohe me zhvillimin e ADN-se. Duke iu referuar Web Site te ADN-se perdoruesit duhet te rishikojne rregullisht keto terma dhe kushte qe te jene te informuar dhe te jene dakord ne lidhje me ndryshimet e bera nga ADN-ja. Nese ata nuk bien dakort me asnje nga termat ose kushtet e perdorura, ata nuk mund te aksesojne ose te perdorin Web Siten e ADN-se.

Fjala “Permbajtje” , qe eshte perdorur ne kete shenim i referohet ndonje prej materialeve, dokumentave, imazheve, materialeve te te drejtave te autorit, grafikeve, logove, design, audio, video, dhe ndonje informacion tjeter nga Web Site i ADN-se. ADN siguron permbajtjen e Web Site te saj per qellime informative vetem per klientet e saj, investitoret, tregtaret, partneret, punemarresit etj.

Web Site i ADN-se eshte perdorur per qellime marketing, promocionale, lidhje me publikun dhe informacion i pergjithshem publik. ADN mund te ndryshoje, permiresoje ose ne nje fare menyre te modifikoje Web Site Content pa asnje njoftim. ADN nuk eshte e obliguar te siguroje qe permbajtja e ketij Web Site eshte i perpikte ose i kompletuar, i rifreskuar dhe i paster nga gabimet tipografike, nderprerjet, viruset e kompjuterit ose komponente te tjere te fuqishem.

Permbajtja e Web Site eshte siguruar nga ADN pa leje te cdo lloji, te shprehura ose te nenkuptuara. ADN ne disa rrethana, nuk do te jete pergjegjes per ndonje demshperblim direkt ose jo direkt, i vecante, i rastesishem ose konsekuent. Asnje vizitor nuk eshte i autorizuar te vendose ose te transmetoje ne ADN ndonje material te paligjshem, kercenues, shpifes, te pahijshem, nxites, pornografike, profane apo ndonje material tjeter qe mund te coje ne ndonje pergjegjesi civile ose kriminale kunder ligjit. Nese ata veprojne keshtu, ata do te marrin persiper te gjitha kerkesat, kostot, humbjet, shpenzimet, demshperblimet dhe pergjegjesite te shkaktuara nga nje aktivitet te tille.

ADN ka te drejten e autorit ne te gjithe permbajtjen e Web Sitet te saj dhe ligjet nderkombetare dhe Shqiptare mbrojne te drejten e zoteruesit nga dhunimi.

 

 
 
 

Te drejtat e rezervuara © 2004