• Instalimi i modemit.
 • Konfigurimi i nje lidhje Dial-up.
 • Konfigurimi i Internetit per nje lidhje direkte.
 • Outlook Express.
 • Microsoft Outlook Express.
 • Eudora 6.7.

Njohje me probleme te ndryshme.

 • Dial-up
  • Kodi i gabimit 680.
  • Kodi i gabimit xxx.
 • Lidhje Direkte
  • Mesazhi Unrechable.
  • Mesazhi Request time out.

 

 

 

 

Te drejtat e rezervuara © 2004